kaibi1314 發表於 2015-7-14 21:54:12

《頭文字D》鈴木杏變包面阿姐

https://s1.yimg.com/bt/api/res/1.2/ehKiM8Ao0VOYF8foNvXR0g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/833c22a0-29f9-11e5-be50-4d2463b25857_-.jpg
日本女星,一向包裝得好,係唔少巴打嘅女神。不過,時間係好殘酷嘅……橋本愛《告白》入面飾演女班長的,清純美麗https://s1.yimg.com/bt/api/res/1.2/ZnMaCLvSqIJYlUuazPLGrw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/82d0b6a0-29f9-11e5-bf47-756772487144_-.jpg
https://s3.yimg.com/bt/api/res/1.2/qQzz5OZFSiRvN2RbGhVViA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/81ce88e0-29f9-11e5-ab49-e130d6479719_-2.jpg發福走樣後......菅谷梨沙子日本少女偶像團體Berryz工房成員之一,小時候超可愛https://s1.yimg.com/bt/api/res/1.2/3Dh8UXJnIYQkXMNiye50iA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/80ce2fe0-29f9-11e5-ab49-e130d6479719_-.jpg

長大後也很美麗
https://s3.yimg.com/bt/api/res/1.2/Rp3chAxOdiEon3ebW6vzdg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/7ffb9da0-29f9-11e5-ab49-e130d6479719_-4.jpg
走樣後......
https://s1.yimg.com/bt/api/res/1.2/tT8mg8frD5420q4vzoEIkw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/80165190-29f9-11e5-b8e0-d985c5c993c4_-3.jpg

慶幸最近瘦身成功
https://s.yimg.com/bt/api/res/1.2/5FDDNmC1JBiP21hr1lXefA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/80ce08d0-29f9-11e5-b8e0-d985c5c993c4_-2.jpg

工藤靜香
80年代後期叱吒日本歌壇嘅「木村嫂」
https://s.yimg.com/bt/api/res/1.2/aTRSamW5pj2a340NG7qpAw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/81ce88e0-29f9-11e5-b8e0-d985c5c993c4_-2.jpg


走樣後簡直嚇壞眾多日本粉
https://s1.yimg.com/bt/api/res/1.2/B6JhVUe.N_gbQaQFd3QkkA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/825d0d40-29f9-11e5-b8e0-d985c5c993c4_-.jpg

最近把樣子變回來...(左面)
https://s3.yimg.com/bt/api/res/1.2/H.yEIScG6a_D05X5gV26Mw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/81c9cdf0-29f9-11e5-be50-4d2463b25857_-3.jpg


中島美嘉早10年8年嘅日本天后,有份主演電影《NANA》,隻隻碟都賣得。
https://s1.yimg.com/bt/api/res/1.2/gPaamgXlNs9vlyxpgNI2eA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/83574bc0-29f9-11e5-b8e0-d985c5c993c4_-2.jpg
https://s3.yimg.com/bt/api/res/1.2/qBS.T9LDq0wNb4XN3HzDow--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/828e0850-29f9-11e5-be50-4d2463b25857_-.jpg
OMG...真的是同一個人嗎?鈴木杏
《頭文字D》擔任女主角https://s3.yimg.com/bt/api/res/1.2/YV8Zrp90Bq0uKngUw6t2_A--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/806a6500-29f9-11e5-bf47-756772487144_-2-1-.png嘅佢,好PURE好TRUE


發漲後...
https://s.yimg.com/bt/api/res/1.2/70fZuam4n7QhUX77TEtFrA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/omg/2015-07-14/7ffb4f80-29f9-11e5-b8e0-d985c5c993c4_-.jpg
圖片: 網絡

YuiChing 發表於 2015-8-14 17:09:06

一係好靚一係就……………

bong2000 發表於 2015-8-14 23:24:21

不能盡說
只能說年齡大左,就會變:funk::funk:

peter_doi 發表於 2015-8-16 15:29:00

歲月不饒人:dizzy:

lifeforfunny 發表於 2015-8-23 19:03:11

做藝人大忌唔KEEP 住... 一走樣就好恐佈

privateandylau 發表於 2015-11-10 21:59:54

ccccccccccccc
頁: [1]
檢視完整版本: 《頭文字D》鈴木杏變包面阿姐