simonlee1990 發表於 2018-3-18 17:49:42

有冇人住離島


其實住離島係咪好舒服?
講梗南丫島、長洲呢啲唔遠唔偏癖嘅離島
睇台灣介紹香港旅遊節目,感覺上其實住離島幾舒服,尤其是市區啲樓又貴又細,新界又太癖
感覺上係南丫島住間村屋,養下狗,生活幾寫意
尤其是如果有個後園有塊田耕下感覺唔錯

有冇離島居民講解下

小蝴蝶2 發表於 2019-2-20 02:16:02

https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19024.png
https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19028.png
https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19026.png
https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19025.png
https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19029.png
https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19027.png

weini689689 發表於 2019-3-21 03:22:33

https://i55.servimg.com/u/f55/19/51/27/61/uo14.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/51/27/61/111.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/51/27/61/ooa11.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/51/27/61/u18.jpg

紫葡萄 發表於 2019-4-3 01:09:28


https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19054.png
https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19055.png
https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19054.png
https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19057.png
https://i.servimg.com/u/f53/19/97/57/37/oio19056.png
頁: [1]
檢視完整版本: 有冇人住離島