simonlee1990 發表於 2018-3-18 17:49:42

有冇人住離島


其實住離島係咪好舒服?
講梗南丫島、長洲呢啲唔遠唔偏癖嘅離島
睇台灣介紹香港旅遊節目,感覺上其實住離島幾舒服,尤其是市區啲樓又貴又細,新界又太癖
感覺上係南丫島住間村屋,養下狗,生活幾寫意
尤其是如果有個後園有塊田耕下感覺唔錯

有冇離島居民講解下
頁: [1]
檢視完整版本: 有冇人住離島