suki584 發表於 2017-7-26 18:38:03

找一個合適的男朋友,在這裡可以嗎?

找一個合適的男朋友,在這裡可以嗎?

自我介紹下
我今年20,有正職,身高160,身型中等,樣貌普通,性格開朗,平時鍾意睇劇行街,各種各樣好玩嘅嘢,
份人鍾意傾計多嘢講,好鍾意笑,屬於陽光型,其實我好鍾意嘗試新事物,希望有個人可以陪我

微信: **** Hidden Message *****

Poul45 發表於 2017-7-26 23:15:13

我21歲,183 ok?

raison 發表於 2017-7-27 16:48:57

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

ken7815 發表於 2017-7-27 17:07:44

Cccccccccccc

Zero1111 發表於 2017-7-27 20:33:50

Cccccccccccccc

jeffvsworld 發表於 2017-7-27 21:58:02

wechat : jefftang1244

lai_811 發表於 2017-7-28 04:15:09

Ccccccccccccc

3500ex 發表於 2017-7-28 13:36:27

Hello,nice to meet you??

Sciroccotsi 發表於 2017-7-28 17:56:37

Ccccccvvvv

gethappy01 發表於 2017-7-30 13:00:03

nice to meet u
頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
檢視完整版本: 找一個合適的男朋友,在這裡可以嗎?