qe2013 發表於 2016-7-26 03:42:33

想識人玩遊戲 (少少另類)

其實係咁, 由細至大都有鋪隱, (也可以話係怪癖), 就係鐘意搔癢人 , 即係吱人腰, 腋下或腳板,   尤其鐘意吱女仔。
不過隨著年紀慢慢大, 出來做野後, 就冇得再隨便吱人, 尤其吱女仔。雖然都有拍過兩次拖, 不過女友一係就好用力推開, 一係就唔怕吱, 所以其實好耐都冇點真係好放咁玩過。

咁近年來唯有上去有關方面嘅forum(得外國有, 最近都係得台灣), 同上網搜尋有關方面嘅影片看。
不過始終睇片終不及真實有人同我玩。咁就試下起度出post, 睇下識唔識到人會出來玩。

有興趣嘅可以pm我wechat, skype 或facebook再詳細咁慢慢傾吧

qe2013 發表於 2016-8-6 04:33:08

有興趣想試下, 或者想知多啲有開方面都可以ADD 下, 傾一陣, 可以send啲片外國人係點玩, 有個具體啲情況:):):)

qe2013 發表於 2016-8-17 22:20:00

仲有冇人想試下? :):)
玩得好開心,希望再有人黎玩.:):):)

qe2013 發表於 2016-8-24 00:38:27

仲有冇人想試下?:):):):)
希望仲有人黎玩:D

qe2013 發表於 2016-9-1 16:49:16


仲有冇人想試下?
希望仲有人黎玩:):'(

qe2013 發表於 2016-9-9 05:54:33

仲有冇人想試下?
希望仲有人黎玩:):D

qe2013 發表於 2016-9-24 00:30:56

仲有冇人想試下?   
玩得好過隱的:D

qe2013 發表於 2016-10-7 02:37:11

仲有冇人想試下?   
玩得好過隱的:D

qe2013 發表於 2016-10-28 00:55:52

仲有冇人想試下?   
喜歡癢癢的感覺會好好玩的

qe2013 發表於 2016-11-15 03:58:17


仲有冇人想試下?   
喜歡癢癢的感覺會好好玩的:D:D:D
頁: [1] 2 3 4 5
檢視完整版本: 想識人玩遊戲 (少少另類)