BoTan 發表於 2015-8-26 12:08:54

潮流新趨勢:不穿內衣上街

https://s.yimg.com/bt/api/res/1.2/B9PF6hPLKSr8EPTNeAJ9sg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYzMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/lifestyles/2015-08-25/365837b0-4b0c-11e5-83a6-8371fea3bde8_Screen-Shot-2015-08-25-at-17-31-35.png潮流新趨勢:不穿內衣上街?
夏天的高溫,真的會讓人融化,衣服能少穿點就少穿,能少束縛就少,不過不穿內衣上街你敢嘗試嗎?最近的紐約街拍發現,不少人可能是因為天氣太熱,不穿內衣出門似乎默默形成一股潮流,穿著連身洋裝或褲裝的,直接一件套上,大方展露身材,一些細肩帶上衣或是背心的穿搭,也單穿走出一種自然的路線。雖然說不穿內衣在時尚圈不是什麼稀奇的事,但是看到這樣走在街上的人,還是難免會覺得有些奇怪,但隨著這股潮流的漸漸發展,說不定以後真的變成不穿內衣上街呢, 你覺得呢?https://s2.yimg.com/bt/api/res/1.2/Zkz26eKdkBCiFT5LE3qq1w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYzMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/lifestyles/2015-08-25/4a23a950-4b0c-11e5-aa6a-05d2fec867d8_Screen-Shot-2015-08-25-at-17-31-50.png
https://s3.yimg.com/bt/api/res/1.2/G5qrpUBauJhth9RSHHjBag--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYzMA--/http://l.yimg.com/os/publish-images/lifestyles/2015-08-25/5b5d7390-4b0c-11e5-83a6-8371fea3bde8_Screen-Shot-2015-08-25-at-17-31-59.png
hkcentralize 發表於 2015-8-26 12:43:12

Great to have this trend.

laucheunfung 發表於 2015-8-26 15:27:19

ccccccccccccccccccccccc

peterjackson119 發表於 2015-8-27 07:24:09

Cccccccxxxcccccc

邦邦糖 發表於 2015-8-27 20:20:56

gooooooooooooood

shootshoot 發表於 2015-8-30 01:27:34

如果骨架好, 著甚麼都好看; 同樣, 甚麼都不著也很好看

cocagary 發表於 2015-8-30 06:08:46

Mixed Chinese keyboard Version 0.5.2

ericsosonyi 發表於 2015-8-30 08:11:59

very support

climax 發表於 2015-8-31 01:10:58

that's a gd trend!

CVN388 發表於 2015-8-31 04:43:30

Cccccccccccccccc
頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
檢視完整版本: 潮流新趨勢:不穿內衣上街